Jak za pomocą emaili z odwiedzających zrobić kupujących?

Powyższe wideo zostało nagrane w oparciu o realizację usługi Klienter we wstępnej fazie wdrożenia.