Z tej listy już było wcześniej wypisanie!

Nie będziesz więcej otrzymywać wiadomości na temat zwarty w emailu, bo już z tej listy wcześniej było wypisanie.

Jeżeli otrzymujesz jeszcze jakieś emaile, to znaczy, że jesteś również na innej liście.

Aby całkowicie wypisać się ze wszystkich list, kliknij w linki wypisujące w tych emailach
lub po prostu napisz prosząc o całkowitą rezygnację z jakichkolwiek emaili, na jakikolwiek temat.